AWRF is een Professional

 

Bestaand uit (assistent) Hulpverleners, Vrijwilligers een Psychofysiologische Coach (behandelaar) en Trainer KSS3/LMA3 met meervoudige expertise. 

Grondlegger Michel de Leeuw is sinds 1996  officieel actief in de wereld van de vechtsport. Hierin behaalde hij meerdere zogeheten Blackbelt's (Dan- graden) en titels.

 

"Vechtsport als methodiek!" 

Tegenwoordig verzorgt  oprichter M.D. de Leeuw  zelfstandig  training voor Politie, Justitie en overheidsinstellingen. Deze trainingen zijn niet puur gericht op vechtsport maar juist op gedrag , houding, stemintonatie en lichaamstaal. 

 

 

Zelf ontdekkend leren 

 

Tijdens de periode 2007/ 2016  heeft Michel ontdekt dat (vecht)sport als methodiek werkt om een individu of groep in zijn kracht te zetten. De methodiek zelf ontdekkend leren wordt bewust of onbewust toegepast wat resulteert in een snel leerproces.  

 

Onderzoek

 

Uit  Wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een regelmatige beoefening van (vecht)sport leidt tot:

 

-Sterke angstvermindering

-Meer doorzettingsvermogen

-Meer toewijding

-Grotere autonomieverbetering van de zelfcontrole

-Vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid

-Een grotere sociale betrokkenheid

-Hogere tolerantie

-Grotere aanpassingsbereidheid

 

Sport in het algemeen is een belangrijk onderdeel van de samenleving omdat:

 

-Het de gezondheid van mensen bevordert

-Het identiteit verschaft

-Het mensen een kans geeft 'om mee te doen

-'Het bouwt aan (zelf)vertrouwen

-Het bijdraagt aan de vergroting van sociale vaardigheden

-Het in belangrijke mate bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen

 

Lichaam verbinden met de geest 

 

M.D De leeuw heeft o.a een  Rijkserkend Diploma behaald. Beinvloedingspsycholoog HBO+. Dit is ontwikkeld door Universiteit PLATO,  de Academie voor Gedragskennis. Deze opleiding heeft het beste genomen van Klinische psychologie, Sociale psychologie en Neuropsychologie. Een unieke samensmelting aldus DR. Prof. H. Heijen. 

 

Middels diverse methodieken en processen worden er nieuwe inzichten en handvatten aangereikt om anders om te leren gaan met verschillende gebeurtenissen. Deze brengen altijd een lichamelijke sensatie met zich mee. Deze nieuwe aangeleerde vaardigheden en inzichten zorgen voor een uiteindelijke gewenste gedragsverandering of zienswijze. 

 

 

Op bovenstaande foto Psychofysiologisch Coach en Oprichter, Michel de Leeuw. 

Meer weten over vechtsport?