AWRF is een Professional!

Bestaand uit  (assistent) Hulpverlener(s) een Psychofysiologische Coach (behandelaar) en Trainer(s) KSS3/LMA3 met meervoudig expertise. 

Grondlegger Michel de Leeuw is sinds 1996 actief in de wereld van de vechtsport. Hierin behaalde hij meerdere zogeheten Blackbelt's (Dan- graden) en titels.

AWRF heeft o.a ook een Rijk erkend Diploma behaald. Beinvloedingspsycholoog HBO+. Dit is ontwikkeld door Universiteit PLATO,  Academie voor Gedragskennis. Deze opleiding heeft het beste genomen van Klinische psychologie, Sociale psychologie en Neuropsychologie. Een unieke samensmelting aldus DR. Prof. H. Heijen. 

 

"Vechtsport als methodiek!" 

 

AWRF verzorgt Training die niet alleen gericht is op vechtsport maar juist op communicatie, veiligheid, gedrag, houding, stemintonatie en lichaamstaal!

 

Zelf ontdekkend leren!

Tijdens de periode 2007/ 2016  heeft grondlegger  Michel praktijk ervaring opgedaan dat (vecht)sport als methodiek krachtig werkt om een individu of groep in zijn kracht te zetten. De methodiek zelf ontdekkend leren wordt bewust of onbewust toegepast.

Immers een ezel stoot zich niet 3X aan dezelfde steen. 

Dit resulteert in een snel leerproces! 

 

 

Onderzoek

 

Uit  Wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een regelmatige beoefening van (vecht)sport leidt tot:

 

-Sterke angstvermindering

-Meer doorzettingsvermogen

-Meer toewijding

-Grotere autonomieverbetering van de zelfcontrole

-Vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid

-Een grotere sociale betrokkenheid

-Hogere tolerantie

-Grotere aanpassingsbereidheid

 

Sport in het algemeen is een belangrijk onderdeel van de samenleving omdat:

 

-Het de gezondheid van mensen bevordert

-Het identiteit verschaft

-Het mensen een kans geeft 'om mee te doen

-'Het bouwt aan (zelf)vertrouwen

-Het bijdraagt aan de vergroting van sociale vaardigheden

-Het in belangrijke mate bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen

 

Werkwijze 

Middels diverse methodieken en processen worden er nieuwe inzichten en handvatten aangereikt om anders om te leren gaan met gebeurtenissen.

Deze brengen altijd een lichamelijke sensatie met zich mee. Deze nieuwe aangeleerde vaardigheden creëren inzichten.  welke zorgen voor een uiteindelijk gewenste zienswijze (gedragsverandering) 

 

Klik op de rode link voor de Snekerdamclub>>>

 

Op bovenstaande foto oprichter:

Psychofysiologisch Coach- Trainer  "Michel de Leeuw". 

Meer weten over vechtsport?